Kim jest i czym się zajmuje technik kryminalistyki ?

W każdym kryminale jest miejsce przestępstwa – morderstwa, kradzieży, rozboju, w którym pojawiają się funkcjonariusze policji. Wśród nich najważniejsze zadanie mają do wykonania technicy kryminalistyki. Od ich spostrzegawczości, dokładności, skrupulatności i umiejętności analizowania faktów zależą wyniki śledztwa.

Na czym polega praca technika kryminalistyki?

Zawód technik kryminalistyki to zajęcie trudne, wymagające posiadania odpowiednich cech charakteru oraz właściwego przygotowania merytorycznego i doświadczenia.

Zadaniem specjalistów kryminalistyki jest znalezienie i zabezpieczenie śladów przestępstwa. Podczas oględzin miejsca zbrodni czy włamania technicy robią zdjęcia, zdejmują odciski palców, zabezpieczają ślady biologiczne.

Technicy kryminalistyki podczas oględzin na bieżąco rozpoznają i analizują sytuację. Ustalają w jaki sposób przestępca dostał się do mieszkania, w których pomieszczeniach przebywał, jakich przedmiotów dotykał. Podczas oględzin specjaliści stawiają hipotezy, które po gruntownym zbadaniu materiału dowodowego są weryfikowane.

Reguła 7 złotych pytań kryminalistyki
Podczas studiów lub kursów z zakresu kryminalistyki adepci do zawodu poznają podstawowe reguły, którymi technik powinien kierować się podczas wykonywania zadań. Jedną z takich reguł jest zasada 7 pytań: co, gdzie, kiedy, jak, czym, dlaczego i najważniejsze – kto?

Doświadczeni technicy potrafią odpowiedzieć na część tych pytań jeszcze na etapie gromadzenia i zabezpieczania śladów oraz innych dowodów przestępstwa. Kolejnych odpowiedzi udzielają podczas analizy i interpretacji zebranego materiału.

Czym się zajmuje technik kryminalistyki  ?
Czym się zajmuje technik kryminalistyki ?

Jakie cechy powinien mieć technik kryminalistyki?

Specjalista od kryminalistyki to zawód pasjonujący, niepospolity ale nie jest on dostępny dla każdego. Specyfika pracy wymaga od techników posiadania szeregu wyjątkowych cech charakteru i usposobienia.

Dobry fachowiec z zakresu kryminalistyki musi być bardzo spostrzegawczy, ostrożny i dokładny podczas zbierania śladów, skrupulatny i cierpliwy podczas prowadzenia analizy danych.

Zamiłowanie do rozwiązywania zagadek kryminalnych nie wystarczy. Technicy muszą reprezentować wyjątkowo wysoki poziom umiejętności analizowania i syntetyzowania danych, a myślenie nieszablonowe i kreatywne to podstawa pozwalająca na znajdowanie rozwiązania najbardziej skomplikowanych zagadek.

Trzeba także wiedzieć, że technicy kryminalistyki pracują w warunkach wysokiego napięcia psychicznego. Duża ilość krwi albo zły stan zwłok to widok charakterystyczny dla niejednego miejsca zbrodni – widok, który mogą znieść jedynie osoby wyjątkowo opanowane i odporne. Praca w takich warunkach to narażenie na nieustający stres, więc osoby nadwrażliwe nie powinny trafiać komórek zajmujących się kryminalistyką.

Jak zostać technikiem kryminalistyki
Jak zostać technikiem kryminalistyki

Jak zostać technikiem kryminalistyki?

Specjalistą w zakresie kryminalistyki można zostać po ukończeniu studiów o tym kierunku. Od kilkunastu lat jest to w Polsce jeden z najbardziej obleganych kierunków kształcenia. Program studiów zawiera wiele przedmiotów z zakresu kryminalistyki oraz podstawy prawa karnego, prewencji, ratownictwa medycznego, zarządzania.

Do zawodu można także trafić po innych kierunkach studiów lub po maturze. Wstępując do policji przyszły technik kryminalistyki najpierw zaliczy szkolenie wstępne, następnie odbędzie trwającą trzy lata służbę przygotowawczą, a po ukończeniu kliku kursów specjalistycznych będzie gotów do pracy w wybranym zawodzie.