Stopnie policyjne oraz zasady awansu

Policja podobnie, jak wszystkie inne służby mundurowe, oparta jest na hierarchii funkcjonariuszy. Zajmowane miejsce oraz zarobki uzależnione są od posiadanego stopnia policyjnego.

Zasady awansu w policji
Zasady awansu w policji

Zasady awansu w policji

Każdy policjant zaczyna służbę jako szeregowy, po spełnieniu określonych warunków może awansować na kolejny stopień. Do warunków formalnych należą staż pracy w danym stopniu (od roku do 4 lat), nienaganna służba, wykształcenie. Po spełnieniu określonych warunków lub za wybitne osiągnięcia w służbie, awans może być przyśpieszony.

Na wyższy stopień mianowania dokonuje komendant danej jednostki, na stopnie oficerskie mianuje Komendant Główny Policji, natomiast na stopnie generalskie Prezydent RP. Mianowanie może zostać przyśpieszone za wybitne osiągnięcia lub opóźnione za uchybienia w służbie. Stopnie w policji są dożywotnie, ale w określonych warunkach policjant może być pozbawiony stopnia i wydalony ze służby. Funkcjonariusze, którzy przechodzą na emeryturę mogą używać stopnia z dodatkiem „w stanie spoczynku”.

Stopnie policyjne
Stopnie policyjne

Stopnie policyjne

Stopnie w policji zostały podzielone na 6 korpusów:

  • korpus szeregowy – posterunkowy, starszy posterunkowy,
  • korpus podoficerów – sierżant, starszy sierżant, sierżant sztabowy,
  • korpus aspirantów – młodszy aspirant, aspirant, aspirant sztabowy,
  • korpus oficerów młodszych – p;podkomisarz, komisarz, nadkomisarz,
  • korpus oficerów starszych – podinspektor, inspektor młodszy, inspektor,
  • korpus generałów – nadinspektor, generalny inspektor.

Odzwierciedleniem każdego stopnia są dystynkcje na pagonach munduru.

Każdy policjant przyjmujący się do służby, musi posiadać wykształcenie średnie (z maturą lub bez). Jeżeli w trakcie służby nie ukończy studiów, może awansować tylko do stopnia aspiranta sztabowego.

Stopnie oficerskie zarezerwowane są wyłącznie dla absolwentów szkół wyższych, może być to Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (licencjat lub magisterium) lub inna uczelnia. W tym ostatnim przypadku konieczne jest ukończenie dodatkowego szkolenia.

Sposobem na znaczne przyśpieszenie ścieżki awansu zawodowego jest ukończenie studiów o kierunku „Nauka o Policji” na WSPol w Szczytnie. Dzięki temu nie trzeba będzie się mozolnie piąć po poszczególnych szczeblach kolejnych korpusów przez 42 lata.