Kim jest dzielnicowy i jakie są jego zadania ?

Wszyscy ludzie, nawet małe dzieci, wiedzą, kim jest policjant. Mało tego, bez problemu odpowiedzą na pytanie: czym się ogólnie zajmuje. Jednak, kiedy pojawia się słowo dzielnicowy, wtedy muszą trochę pomyśleć. Nie wystarczy przecież powiedzieć, że taki funkcjonariusz przechadza się po dzielnicy i pilnuje porządku.

Kim jest dzielnicowy?
Kim jest dzielnicowy?

Kim jest dzielnicowy?

To nikt inny, jak policjant, który utrzymuje bezpośredni kontakt z lokalną społecznością, a więc mieszkańcami z danego rejonu. Taki mężczyzna lub kobieta musi mieć odpowiedni charakter. Bez wzbudzania sympatii i zaufania, trudno byłoby zostać dzielnicowym. To człowiek bardzo kompetentny i inteligentny. Warunkiem koniecznym jest także ukończenie przez niego co najmniej szkoły średniej. Każda osoba powinna mieć możliwość zwrócenia się o pomoc do takiego policjanta i poinformowania go o kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

Zadania dzielnicowego
Zadania dzielnicowego

Zadania dzielnicowego

Dzielnicowy ma wiele obowiązków. Jakich? Musi chociażby rozpoznawać liczne potrzeby mieszkańców swojego rejonu, dokonywać diagnozy wszelkich problemów i szukać ich przyczyn oraz rozwiązań pozwalających na skuteczne poradzenie sobie z zaistniałymi kłopotami. Co więcej, wszyscy dzielnicowi organizują pewne ważne działania i współpracują z instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Tacy funkcjonariusze muszą dobrze znać teren, na którym się poruszają pieszo. W razie potrzeby, będą realizować czynności z zakresu profilaktyki społecznej, a także przeciwdziałania przemocy w patologicznej rodzinie. Co ważne, rozwiążą konflikty sąsiedzkie i przeprowadzą wywiady środowiskowe. Do tego będą realizować zadań związane ze ściganiem sprawców różnych przestępstw i mniejszych wykroczeń.

Co jeszcze wiadomo o dzielnicowych?
Co jeszcze wiadomo o dzielnicowych?

Co jeszcze wiadomo o dzielnicowych?

Dzielnicowi, którzy zawsze pełnią służbę w podstawowych jednostkach organizacyjnych Policji, otrzymują dany rewir (komórkę). Mowa konkretniej o małych obszarach (rejonach służbowych), których łącznie w naszym kraju jest ponad 8 tysięcy. Co ciekawe, dzielnicowym może zostać policjant, który przepracował w zawodzie już trzy lata. Ma podobne umundurowanie i wyposażenie jak inny funkcjonariusz. Nosi też przy sobie identyczną broń. Ma zbliżone kompetencje, ale powinien przejść odpowiednie szkolenie, gdzie nabędzie większą wiedzę na pewne tematy, chociażby te dotyczące komunikacji społecznej.