Czy mając wadę wzroku można zrobić prawo jazdy ?

Aby zrobić prawo jazdy, kandydat musi spełniać szereg wymogów zdrowotnych i psychologicznych. Wśród tych wymogów znajdują się m.in. wymogi dotyczące wzroku.

Osoba zdająca egzamin na prawo jazdy musi mieć odpowiednią ostrość wzroku oraz dobry widzenie kolorów. W Polsce minimalna wymagana ostrość wzroku wynosi 0,5 dla każdego oka. Osoby, które nie spełniają tego wymogu, mogą skorzystać z okularów lub soczewek kontaktowych, aby poprawić ostrość widzenia.

Jeśli kandydat na prawo jazdy ma większe problemy z wzrokiem, np. ma jaskrę, zaćmę lub inną chorobę oczu, może zostać zwolniony z egzaminu na prawo jazdy lub otrzymać specjalne ograniczenia dotyczące rodzaju pojazdów, którymi może prowadzić.

Należy pamiętać, że zdrowie i sprawność psychiczna kierowcy są bardzo ważne dla bezpieczeństwa na drodze. Dlatego osoby z wadami wzroku powinny dokładnie przemyśleć, czy są w stanie bezpiecznie prowadzić samochód.