Czym jest przywłaszczenie mienia i co grozi za ten czyn?

Mianem przywłaszczenia określa się przestępstwo przeciwko mieniu. Polega na włączeniu do swojego majątku cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego. Dowiedz się, czym jest przywłaszczenie mienia, a także jakie są konsekwencje tego działania.

Na czym polega przywłaszczenia mienia?

Osoba przywłaszczająca sobie rzecz musi wcześniej być jej legalnym posiadaczem, nawet jeśli tylko tą rzecz znalazła. Sprawca przywłaszczenia postępuje z tą rzeczą tak, jakby wcześniej był jej właścicielem. Są różne sfery, w których można dopuścić się czynu przywłaszczenia.

Można przywłaszczyć także prawo majątkowe. Jest to możliwe, jeśli to prawo było wcześniej wykonywane przez sprawcę lub w przypadku korzystania z niego przez tę osobę. Przywłaszczenie prawa sprowadza się do tego, że sprawca zaczyna wykonywać prawo tak, jakby sam był osobą uprawnioną do niego. Czyni to dla siebie, nie biorąc pod uwagę osób, do których to prawo należy.

Osobą dopuszczającą się przywłaszczenia może być także osoba będąca współwłaścicielem danej rzeczy. W tej sytuacji osoba rozporządza tę rzeczą tak, jakby należała wyłącznie do niego. Taką osobą może być na przykład współmałżonek, przywłaszczający sobie rzecz, która jest jednym z elementów majątku wspólnego.

Czym różni się przywłaszczenie od kradzieży?
Czym różni się przywłaszczenie od kradzieży?

Czym różni się przywłaszczenie od kradzieży?

Podstawową różnicą między kradzieżą a przywłaszczeniem jest brak w nim elementu zaboru rzeczy. W przypadku kradzieży złodziej działa zawsze wbrew osobie pokrzywdzonej. Przywłaszczenie natomiast często jest wynikiem wcześniejszego wypożyczenia danej rzeczy, która nie została zwrócona do właściciela w czasie ustalonym wcześniej przez obie strony.

Kolejną różnicą są okoliczności zdarzenia. Podczas kradzieży osoba pokrzywdzona, przynajmniej na początku nie ma świadomości, że została okradziona. Dobrymi przykładami są tutaj zabór portfela tudzież telefonu z torebki lub plecaka.

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?
Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Fakt przywłaszczenia mienia musie mieć trwały charakter, czyli po stronie sprawcy musi wystąpić chęć posiadania danego przedmiotu lub praw dla siebie. Według obowiązującego w Polsce prawa, każda forma przywłaszczenia jest zabroniona.

Przywłaszczenie, którego wartość nie przekracza wartości 500 złotych, jest kwalifikowane jako wykroczenie, które podlega karze aresztu, grzywny lub ograniczenia wolności. W przypadku gdy wartość jest wyższa niż 500 złotych, na sprawcę nakładana jest kara więzienia w wymiarze od 3 miesięcy do 3 lat.