Co oznacza poświadczenie nieprawdy?

Ludzie często kłamią, wiedząc, że popełniają grzech. Oszukują bliskich, sąsiadów, znajomych, przyjaciół. Czasem kłamstwo jest oczywiście usprawiedliwiane wyższą koniecznością. Jednak, gdy chodzi o tzw. poświadczenie nieprawdy, to nie da się w takim przypadku mówić o działaniu godnym pochwały. Co grozi za taki czyn?

Czym jest poświadczenie nieprawdy?
Czym jest poświadczenie nieprawdy?

Czym jest poświadczenie nieprawdy?

Z tego typu określeniem spotykamy się, gdy ktoś zawiera w ważnym dokumencie różne stwierdzenia, które nie są zgodne z rzeczywistością. Podaje np. okoliczności, które nigdy nie wystąpiły albo zataja (czasem zmienia) konkretne fakty. Samo przypuszczenie i prognoza mogą okazać się tutaj niewystarczające, aby mieć pewność, że dana osoba jest winna. Chcąc odkryć, że taki, świadomy swego działania, sprawca popełnił czyn zabroniony, należy konkretne materiały zweryfikować. Więcej na ten temat mówi artykuł 271 kodeksu karnego.

Jaka może być kara za poświadczenie nieprawdy?<
Jaka może być kara za poświadczenie nieprawdy?

Jaka może być kara za poświadczenie nieprawdy?

We wspomnianym artykule wypunktowano, co grozi człowiekowi, który poświadczy nieprawdę. Okazuje się więc, że najbardziej surowy wyrok dostanie osoba dopuszczająca się takiego, niezgodnego z prawem działania, pragnąc jednocześnie osiągnąć spore korzyści majątkowe. Wtedy trafi za kraty nawet na 8 lat (minimum pół roku). Wymiar kary może wynieść także od 3 miesięcy do 5 lat (dla funkcjonariusza publicznego, wystawiającego dany dokument o znaczeniu prawnym).

Innymi formami kary mogą być też nakaz zapłacenia grzywny albo zakaz wykonywania zawodu (aż do 15 lat). Co ciekawe, owo przestępstwo przedawni się, kiedy upłynie 10 lat od jego dokonania. Trzeba również pamiętać o tym, że stosuje się przepisy pozwalające w pewnym wypadkach na zmniejszanie wyroku.

Poświadczenie nieprawdy – sprawcy
Poświadczenie nieprawdy – sprawcy

Poświadczenie nieprawdy – sprawcy

Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze, kto najczęściej jest oskarżany o tego typu postępki. Są to zawsze osoby pracujące w administracji rządowej i samorządowej. W tej kategorii największą rolę odgrywają jednak wszyscy funkcjonariusze publiczni. Należą do nich m.in.: posłowie, radni, senatorowie, sędziowie, ławnicy, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, komornicy, strażnicy więzienni, wojskowi czy ludzie będący na kierowniczym stanowisku w danej instytucji państwowej.

Oczywiście, są jeszcze inni, którym grozi kara za poświadczenie nieprawdy. Mowa o kobietach i mężczyznach mających także status osoby uprawnionej do wystawiania dokumentu. Do takiej grupy zaliczają się m.in.: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele akademiccy oraz konduktorzy.