Czym jest naruszenie miru domowego?

Co oznacza mir domowy? W skrócie można odpowiedzieć, że święty spokój w domu. Próg naszego mieszkania mogą przekroczyć tylko ci, którym na to pozwalamy.

Na czym polega mir domowy?

Mir domowy zagwarantowany jest konstytucyjnie i chroniony prawnie. Oznacza on prawo do spokoju we własnym mieszkaniu. Nie należy tego mylić z naruszeniem spokoju lub ciszy nocnej przez sąsiadów, które podlega przepisom porządkowym.

Zgodnie z artykułem 193 Kodeksu Karnego próg naszego domu mogą przekroczyć tylko osoby, którym na to pozwolimy. Nie musimy wpuszczać do domu listonosza, przedstawicieli różnych firm, kontrolerów skarbowych, ZUS. Możemy rozmawiać z nimi na zewnątrz mieszkania. Wyjątek stanowią przedstawiciele policji oraz komornik. Po wylegitymowaniu musimy ich wpuścić do mieszkania. Jeżeli będziemy im to utrudniać, mają prawo do wejścia siłowego.

Art. 193

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

naruszenie miru domowego
naruszenie miru domowego

Kiedy mir domowy zostaje naruszony?

Zakłócanie miru domowego następuje nie tylko podczas włamania do domu lub mieszkania. Jest nim także naruszenie terytorium posesji, czyli przekroczenie ogrodzenia. Mirem domowym chronione są nie tylko domy i mieszkania, ale także:

  • mieszkania wynajmowane,
  • sklepy,
  • lokale,
  • siedziby firm i organizacji,
  • piwnice,
  • magazyny.

Naruszeniem miru domowego jest nie tylko siłowe wejście do wyżej wymienionych pomieszczeń. Jest nim każde wejście wbrew woli osoby uprawnionej do korzystania z lokalu. Nawet właściciel lokalu nie może do niego wejść, jeżeli najemca nie wyrazi na to zgody. Mir domowy działa jeszcze szerzej. Narusza go każdy, kto wbrew woli osoby uprawnionej do korzystnie z lokalu, nie opuszcza go na wyraźne jej żądanie, nawet jeżeli wszedł do niego lokalnie.

Kiedy mir domowy zostaje naruszony?
Kiedy mir domowy zostaje naruszony?

Gdzie zgłosić naruszenie miru domowego?

Naruszenie miru domowego stanowi przestępstwo i karane jest zgodnie ze 193 artykułem Kodeksu Karnego. Oznacza to, że podlega ściganiu z urzędu i powinno być zgłoszone na odpowiednim komisariacie policji. To spowoduje wszczęcie śledztwa w celu ustalenia faktów i okoliczności zdarzenia.

Naruszenie miru domowego zagrożone jest grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do 1 roku. W niektórych przypadkach naruszenie miru domowego zostaje uznane za czyn o niskiej szkodliwości społecznej i zostaje wtedy umorzone.

 Gdzie zgłosić naruszenie miru domowego?

 Gdzie zgłosić naruszenie miru domowego?

Gdzie zgłosić naruszenie miru domowego?