Co to jest zorganizowana grupa przestępcza?

Często w wiadomościach słyszymy, że zatrzymano w Polsce albo za granicą jakiegoś bardzo niebezpiecznego, doświadczonego bandytę, który należał do zorganizowanej grupy przestępczej. Jaka kara grozi takiemu człowiekowi? Kiedy mamy do czynienia z tego typu niebezpiecznym towarzystwem? Między innymi na te pytania odpowiemy w niniejszym tekście.

Zorganizowana grupa przestępcza – definicja

Co ciekawe, w kodeksie karnym nie ma oficjalnej definicji zorganizowanej grupy przestępczej. Za to Sąd Najwyższy określa, czym się ona charakteryzuje i czym różni się od związku przestępczego. Okazuje się więc, że mówiąc o takim gangu, mamy na myśli więcej niż trzech ludzi, którzy niekoniecznie znają się osobiście. Każdy członek musi spełniać jakąś przypisaną funkcję i zna wszelkie mechanizmy, na których zasadzie grupa prowadzi swoją działalność. Z kolei o związku przestępczym jest mowa wtedy, gdy poziom zorganizowania jest wyższy (nie brakuje dyscypliny i dokładniejszego podziału ustalonych z góry zadań).

Odpowiednia kara

Jaki wyrok grozi członkom zorganizowanej grupy przestępczej? Czy zawsze jest to więzienie? Odpowiedzi na te pytania są zawarte w artykule 258 kodeksu karnego. Co ważne, znajduje się tam kilka punktów. Pierwszy z nich informuje o tym, kto na pewno podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Chodzi tutaj o człowieka, który świadomie bierze udział w zorganizowanej grupie, mającej na celu popełnianie przestępstw (także tych skarbowych).
Większy wyrok – do ośmiu lat – przewidziany jest dla ludzi działających w grupie zbrojnej albo mającej charakter typowo terrorystyczny. Z kolei założyciel i szef owej grupy musi liczyć się z podobnie poważnymi konsekwencjami. Trafi on do więzienia na maksymalnie dziesięć lat, choć często zdarza się, że wymiar kary będzie niższy.

Podsumowując:

  • osoba która znajduje się w zorganizowanej grupie przestępczej – grozi jej od 3mc do 5 lat
  • osoba, która znajduje się w zorganizowanej grupie przestępczej i jej działania mają charakter zbrojny – tej osobie grozi nawet 8 lat więzienia
  • założyciel lub szef zorganizowanej grupy przestępczej – jemu grozi 10 lat

Zorganizowana grupa przestępcza – podsumowanie

Podsumowując, nie trzeba bezpośrednio być sprawcą jakiejś zbrodni, która spowoduje większy albo mniejszy uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka, aby zostać skazanym na więzienie. Okazuje się bowiem, że sama dobrowolna przynależność do grupy i zgoda na czyny o charakterze zbrodniczym jest kwalifikowana jako popełnienie przestępstwa formalnego (taka jest profesjonalna, prawnicza nazwa).